Ceník

Prodej recyklátu
certifikovaný recyklát ze stavebních sutí

Ceník ukládky stavebních odpadů
Zemina 100 Kč/t
Betony 125 Kč/t
Betony (nadrozměrné díly nad 50 x 50 cm) 280 Kč/t
Cihly 125 Kč/t
Tašky a keramické výrobky 125 Kč/t
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 125 Kč/t
Asfaltové směsi 350 Kč/t

Uvedené ceny jsou bez DPH.
!!! tento ceník platí pro ukládku odpadů bez zjednodušené přejímky (tj. především pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby) – blíže viz. podmínky ukládky, kdy platba za ukládku bude probíhat 1x měsíčně na základě faktury převodem na účet

Ceník ukládky stavebních odpadů (při ukládce zjednodušenou)
Beton 150 Kč/t
Cihly 245 Kč/t
Tašky a keramické výrobky 245 Kč/t

Uvedené ceny jsou včetně DPH.
!!! tento ceník platí pro ukládku odpadů zjednodušenou přejímkou (tj. pouze pro nepodnikající fyzické osoby) – blíže viz. podmínky ukládky, kdy platba za ukládku hrazena hotově ihned při předání odpadu