Podmínky ukládky

Podmínky ukládky stavebních odpadů

Před první ukládkou je nutné mít s firmou Rekultiva Praha, s.r.o. uzavřenou smlouvu a doložit: Bez výše uvedených dokladů, tj. zjednodušenou přejímkou, je možné uložit pouze betony (17 01 01), cihly (17 01 02) a tašky a keramické výrobky (17 01 03) za předpokladu, že původce odpadu je nepodnikající fyzická osoba.

Každý dodavatel odpadu Úplné znění vyhlášky č. 294/2005 Sb. a dalších předpisů je možné stáhnout na http://portal.gov.cz.